نشانی: شیراز – بلوار امیرکبیر، حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت

تلفن فروش و خدمات پس از فروش :  5_07138207970

نمابر: 38207970 – 071